Betterwin, gevestigd aan Muldershof 29, 7468 GR Enter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken

Betterwin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We gebruiken deze gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Als u contact met ons opneemt via www.betterwin.nl/contact of als u ons een e-mail stuurt moet u uw naam en e-mailadres invullen. Wij bewaren die gegevens in ons e-mailprogramma. Deze gegevens gebruiken we alleen om uw bericht te beantwoorden.

Bij veel artikelen op deze website kunt u een reactie plaatsen. U kunt daarbij ook uw naam en e-mailadres invullen. Dat is overigens niet verplicht. Iedereen die de reacties leest kan uw naam zien. Bij een reactie wordt ook het IP-adres opgeslagen. Dit IP-adres kan worden gebruikt om het plaatsen van berichten te blokkeren in geval rare berichten worden geplaatst en voor het tegengaan van spam. Het e-mailadres en IP-adres is alleen zichtbaar voor beheerders van deze website. Met het e-mailadres en IP-adres doen wij verder niets.

U kunt ook een abonnement nemen op onze blog. U moet dan naam en e-mailadres invullen. De aanmelding verloopt via het double opt-in. U krijgt dan automatisch een e-mailbericht als er een nieuwe blogbericht gepost is. Deze mail bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden van deze service. Met het e-mailadres doen we verder niets. Bij het aanmelden moet een checkbox aangevinkt worden waarmee u aangeeft dat u deze privacy verklaring heeft gelezen en dat u daarmee akkoord gaat.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@betterwin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Betterwin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Betterwin) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Betterwin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
> IP-adres van reactie: wordt 60 dagen na plaatsing automatisch verwijderd
> E-mail adres van reactie: wordt uiterlijk een half jaar na plaatsing verwijderd
> Blog-afmelding: alle gegevens worden binnen 2 maanden na afmelding geheel verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden

Betterwin verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Betterwin gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Betterwin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@betterwin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Betterwin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Betterwin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.