Omdat Betterwin veelal maatwerk levert kan de werkwijze van klant tot klant verschillen. Voor het ontwikkelen van kleinere applicaties zijn de lijnen kort en kan snel worden geschakeld, maar voor het ontwikkelen van omvangrijke en of complexe Office-applicaties verloopt het proces in grote lijnen volgens onderstaand stappenplan:

  1. inventariseren van eisen en wensen (afhankelijk van de aanvraag kan dat telefonisch of door middel van een bedrijfsbezoek)
  2. offerte (totaalprijs of regiewerk)
  3. opdrachtbevestiging
  4. uitvoeren van de werkzaamheden
  5. tussenoplevering(en) en testen
  6. vooroplevering en instructie
  7. eindoplevering en overdracht

Met name de tussenoplevering is in het proces van cruciaal belang. Dit kunnen meerdere tussenopleveringen zijn. Dit is bedoeld om tussentijds te checken of de applicatie voldoet aan de eisen en wensen. Zo nodig kan bijgestuurd worden en ook kunnen eventuele gewenste aanpassingen direct verwerkt worden. Daarnaast is deze stap bedoeld om de applicatie alvast grondig te testen.
Vervolgens vindt de vooroplevering en instructie plaats. Tenslotte is na de acceptatie de eindoplevering en definitieve overdracht.