Tips & Trucs toegevoegd

Aan de site is een Tips & Trucs-pagina toegevoegd. Dit is een verzameling korte artikelen op het gebied van Excel en Word waarin handige tips en trucs kort en bondig worden uitgelegd. Regelmatig zullen nieuwe onderwerpen aan deze pagina worden toegevoegd.