Eerste tutorial toegevoegd: werken met matrixformules

Aan de website de eerste tutorial toegevoegd. In een tutorial zal wat uitgebreider ingegaan worden op een specifiek onderwerp. De menu-indeling is hierdoor iets veranderd. De tips & trucs en de tutorials zijn nu allebei te vinden onder het menu Know how.