3 nieuwe tutorials toegevoegd

Er zijn drie nieuwe tutorials toegevoegd:

  1. een Excel-tutorial over Matrixformules (vervolg). Dit is een vervolg op de bestaande tutorial over matrixformules.
  2. een VBA-tutorial over Recursie. Dat gaat over procedures en functies die zichzelf weer aanroepen.
  3. een VBA-tutorial over Reguliere Expressies. Dit kan gebruikt worden voor syntaxcontroles.